Badania Employer Branding

Marka pracodawcy ma znaczenie wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Badania Employer Branding to z jednej strony wskazanie mocnych i słabych stron wizerunku firmy jako pracodawcy, z drugiej analiza ścieżki rozwoju Twoich pracowników.

Budowanie marki dobrego pracodawcy wymaga wysiłku na tych dwóch polach. Dobrze zdiagnozowana sytuacja i dostosowane do strategii firmy rekomendacje działań pozwalają zadbać zarówno o obecnych, jak i o przyszłych pracowników.

Możemy Cię wspierać w długofalowej strategii Employer Branding.

Informacje o wycenie

 

Informacje o wycenie

Cena zlecenia uzależniona jest od zakresu analiz rekomendowanych przez OnData i wybranych przez klienta. Zakres i koszt zlecenia ustalamy indywidualnie, dostosowując go do potrzeb i specyfiki działania firmy, zawsze dbając o rzetelność opracowanych raportów.

Wycena badań i analiz zależy od takich czynników jak, m.in.:

  • rekomendowane przez OnData i wybrane przez Państwa moduły badań
  • obszar rynku wybrany do badania
  • liczba badanych klientów
  • wielowątkowość badanych zagadnień
  • oczekiwana szczegółowość raportu

Na każdym etapie współpracy oferujemy dodatkowe konsultacje i wsparcie merytoryczne specjalisty OnData.

Zapraszamy do kontaktu!