Badania i analizy HR

Z nami możesz zbadać potencjał najcenniejszych zasobów Twojej firmy, planować świadomy HR oraz rozwijać firmę w oparciu o zespół lojalnych ekspertów, którymi są Twoi zadowoleni pracownicy. 

Firmę czekają zmiany? Zwiększa się zatrudnienie? Niepokoi Cię rotacja pracowników? A może firma traci najlepszych specjalistów? Powody mogą być różne – rozwiązanie jest jedno, badania i analizy z obszaru HR.

Badanie pracowników to typowe narzędzie stosowane przez firmy, żeby efektywnie zarządzać kadrą i na bieżąco reagować na zmiany. Jest ono najczęściej punktem wyjścia do dalszych działań HR’owych, na przykład: map kompetencji, ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, ścieżek kariery. 

Do czego wykorzystasz wnioski z badań pracowników?

 • do realizacji działań HR spójnych ze strategią i celami firmy
 • do opracowania skutecznych systemów motywacyjnych
 • do stworzenia matryc kompetencji posiadanych i potrzebnych do pozyskania w ramach celów firmy
 • do opracowania systemów oceny pracowników w oparciu o jasne cele i oczekiwania
 • do określenia strategii Employer Branding
 • do uporządkowania struktury i zakresów obowiązków menedżerów i pracowników
 • do opracowania ścieżek kariery uwzględniając specyfikę różnych działów i stanowisk w firmie
 • do planowania potrzeb rekrutacyjnych

OnData to zrozumiałe opowieści o skomplikowanych danych. Dla nas najważniejszy jest cel badania, a metody są tylko narzędziami do jego realizacji. Nasz interdyscyplinarny zespół z praktycznym doświadczeniem dopasowuje proces badania do specyfiki każdej firmy.

Podstawowe etapy badania:

Badania-HR-OnData

Ty decydujesz, My wspieramy.

Określ swoje potrzeby i umów się na rozmowę. 

Jakie tematy są dla Ciebie ważne? W jakich obszarach HR planujesz działania?

 • Wizerunek firmy w oczach pracowników
 • Identyfikacja kadry z firmą
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Otwartość na zmiany i elastyczność
 • Relacje z przełożonymi
 • Relacje ze współpracownikami
 • Zaangażowanie i satysfakcja
 • Rozwój, ścieżka kariery i system awansu
 • Efektywność pracy i motywacja pracowników
 • Systemy motywacyjne
 • Lojalność
 • Autonomia i samodzielność w pracy
 • Innowacyjność i kreatywność
 • Rotacja pracowników
 • Diagnoza kompetencji

Kontakt

dr Elżbieta Inglot-Brzęk

724 691 204

Mail: elzbietainglot@ondata.pl