Badania i analizy HR

Opowiadamy historie ukryte w danych. Projektujemy badania i analizujemy dane, które pozwalają zmniejszyć rotację w firmie i zwiększyć efektywność zarządzania pracownikami.

W czym możemy pomóc?

Mapowanie struktury

 • przedsiębiorstwa do 100 osób,
 • analiza i wizualizacja struktury osobowej firmy.

Określenie zakresów obowiązków

 • przedsiębiorstwa do 100 osób,
 • mapa zakresów obowiązków i odpowiedzialności.

Badania pracowników

 • badania satysfakcji, motywacji i nastawienia do pracy,
 • badania pod Employer Branding, analizy wizerunku firmy jako pracodawcy.

System motywacyjny

 • wsparcie opracowania ścieżki rozwoju pracowników,
 • wsparcie opracowania systemów motywacyjnych.

Kwestionariusze oceny pracowniczej

 • projektowanie i realizacja cyklicznej oceny pracowników.

Socjometria

 • firmy z działami (zespołami) 10-15 osób,
 • szybka diagnoza ról w zespołach i predyspozycji społecznych pracowników
 • mapowanie kompetencji.

Badania HR to nie tylko oszczędność, ale też zysk!

dr Elżbieta Inglot-Brzęk

724 691 204

Mail: elzbietainglot@ondata.pl


Badania pracowników

Badania pracowników pozwalają określić jakie jest nastawienie kadry do pracy i do firmy, co ludzi motywuje, czy praca daje im satysfakcję,  czy są lojalni i jak oceniają swoją firmę, przełożonych i współpracowników.

Korzyści?

Zapobieganie wewnętrznym kryzysom, zmniejszenie rotacji, zwiększenie efektywności pracy.   

Czego możesz się dowiedzieć?

 • Wizerunek firmy
 • Identyfikacja z firmą
 • Lojalność
 • Otwartość na zmiany
 • Elastyczność
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Relacje z przełożonymi
 • Relacje ze współpracownikami
 • Zaangażowanie i satysfakcja
 • Motywacja