Badania klientów

Opowiadamy historie ukryte w danych. Projektujemy badania i analizujemy dane,  które pozwalają określić grupy docelowe, zbadać ich potrzeby i oczekiwania.

Co możemy badać?

Analiza danych wewnętrznych

 • wstępny audyt danych wewnętrznych firmy nt. klientów,
 • wykorzystanie know-how pracowników z obsługi klienta,
 • analiza podstawowych wskaźników dotyczących sprzedaży.

Segmentacja klientów

 • określenie grup docelowych,
 • dookreślenie kluczowych usług/produktów dla grup docelowych,
 • wskazanie przewag konkurencyjnych i wartości dla grup.

Charakterystyka grup docelowych

 • analiza potrzeb, oczekiwań, obaw i zwyczajów grup klientów,
 • analiza zachowań konsumenckich typowych dla grup,
 • tworzenie person i ich stylów komunikacji,
 • Customer Journey Mapping.

Badania opinii

 • NPS
 • badania poziomu zadowolenia,
 • badania stopnia lojalności,
 • badania opinii klientów.

Badania rynku

 • analiza trendów,
 • analiza konkurencji,
 • analiza potencjału rynku.

Mamy 20-letnie doświadczenie w badaniach potrzeb konsumentów i ich charakterystyce. Łączymy rzetelność naukową i doświadczenie biznesowe – dopasowujemy najlepsze metody badawcze do celów i specyfiki firmy.

Anna-Martens-badania-klientów

dr Anna Martens

504 162 330

Mail: annamartens@ondata.pl