Badania klientów

Opowiadamy historie ukryte w danych. Projektujemy badania i analizujemy dane,  które pozwalają określić grupy docelowe, zbadać ich potrzeby i oczekiwania.

Co możemy badać?

Analiza danych wewnętrznych

Segmentacja klientów

Charakterystyka grup docelowych

 • Podział rynku na segmenty klientów,
 • Wskazanie najatrakcyjniejszych grup docelowych i ich charakterystyka,
 • Analiza grup docelowych ze względu na kanały i formę przekazu marketingowego,
 • Tworzenie person.
 • Badania satysfakcji,
 • Badania opinii,
 • Badania lojalności,
 • NPS
 • Badania jakości obsługi,
 • Badania elastyczności cenowej.
 • Trendy w zachowaniach klientów,
 • Sezonowość i tendencje w zmianach potrzeb,
 • Zwyczaje grup docelowych w perspektywie kilku lat,
 • Wartość klienta w czasie.

Badania opinii

Badania rynku

 • NPS
 • badania poziomu zadowolenia,
 • badania stopnia lojalności,
 • badania opinii klientów.
 • analiza trendów,
 • analiza konkurencji,
 • analiza potencjału rynku.

Mamy 20-letnie doświadczenie w badaniach potrzeb konsumentów i ich charakterystyce. Łączymy rzetelność naukową i doświadczenie biznesowe – dopasowujemy najlepsze metody badawcze do celów i specyfiki firmy.

dr Anna Martens

504 162 330

Mail: annamartens@ondata.pl