Badania pracowników

Firmę czekają zmiany? Zwiększa się zatrudnienie? A może firma traci najlepszych specjalistów?

Powody mogą być różne – rozwiązanie jest jedno. Badanie pracowników to typowe narzędzie stosowane przez firmy, żeby efektywnie zarządzać kadrą i na bieżąco reagować na zmiany.

Czy wiesz, że koszt utraty doświadczonego pracownika to ok. 1,5 roku wartości jego wynagrodzenia?

(to m.in. koszt rekrutacji, szkoleń, wdrożenia nowego pracownika, zanim stanie się tak wydajny jak utracony specjalista)

Jak można ograniczyć te koszty?

Badając potrzeby pracowników, ich satysfakcję, motywację i lojalność. Właściwe zarządzanie kadrą może zmniejszyć rotację w firmie nawet o 61%!

Badania pracowników to nie tylko oszczędność, ale też zysk!

Co możemy badać?

 • Wizerunek i postrzeganie firmy,
 • Kultura organizacyjna,
 • Organizacja i warunki pracy,
 • Zarządzanie i procesy w firmie,
 • Otwartość na zmiany, elastyczność
 • Komunikacja w firmie,
 • Relacje z przełożonymi,
 • Relacje ze współpracownikami,
 • Zadowolenie, satysfakcja, 
 • Motywacja, work-life balance,
 • Rozwój, ścieżka kariery i system awansu,
 • Wynagrodzenia,
 • Pakiet świadczeń socjalnych, 
 • Szkolenia,
 • Lojalność,
 • Autonomia i samodzielność w pracy,
 • Zaangażowanie pracowników,
 • Efektywność pracy,
 • Rotacja pracowników.

Mamy 20-letnie doświadczenie w badaniach pracowników w firmach zatrudniających powyżej 100 osób. Łączymy rzetelność naukową i doświadczenie biznesowe – dopasowujemy najlepsze metody badawcze do celów i specyfiki firmy.

dr Elżbieta Inglot-Brzęk

Telefon: 724 691 204

Mail: elzbietainglot@ondata.pl