Badania User Experience

Jak zaplanować funkcjonalności, które będą odpowiadać potrzebom użytkowników? Jak sprawdzić z czym użytkownicy mają problem?

Badania UX to skuteczna metoda wspierająca tworzenie przyjaznych i funkcjonalnych produktów cyfrowych.

Korzyści z outsourcingu badań UX

Outsourcing specjalistycznych usług i wykorzystanie know-how doświadczonych badaczy to: 

 • Oszczędność czasu – potrzebnego na zbudowanie wewnętrznego działu badań w firmie,
 • Oszczędność pieniędzy – dostęp do specjalistów, bez konieczności ich zatrudniania i szkolenia,
 • Bezpieczeństwo – współpraca na podstawie NDA i umów,
 • Elastyczność – wsparcie dokładnie wtedy i w takim zakresie, jakie potrzebne są w projekcie.

Dlaczego OnData?

 • Badaniami zajmujemy od 20 lat,
 • Mamy doświadczenie w badaniach ilościowych i jakościowych,
 • Wykorzystujemy autorskie metody łączenia danych z wielu źródeł,
 • Tworzymy interdyscyplinarny zespół, żeby holistycznie badać potrzeby użytkowników produktów cyfrowych,
 • Pracujemy po polsku, angielsku i francusku,
 • Nasza wiedza i umiejętności są poparte certyfikatem Nielsen Norman Group,
 • Znamy metody prac projektowych z zakresu Design Sprint
 • i Design Thinking,
 • Piszemy zrozumiałe raporty z rekomendacjami do dalszych działań.

Zakres badań User Experience:

 • IDI – indywidualne wywiady pogłębione,
 • Badania kwestionariuszowe – ankiety,
 • Fokusy – wywiady grupowe,
 • Badania etnograficzne – obserwacje,
 • Badania dzienniczkowe,
 • Desk research,
 • Analiza treści,
 • Card sorting,
 • Testy użyteczności,
 • Audyt użyteczności,
 • Analiza statystyk – m.in. Google Analytics,
 • Testy A/B, 
 • Analizy ilościowe,
 • Analizy jakościowe,
 • Badania konkurencji,
 • Customer Journey Map.

Mamy 20-letnie doświadczenie w badaniach konsumentów z wykorzystaniem różnych metod, tradycyjnych i zdalnych. Łączymy rzetelność naukową i doświadczenie biznesowe – dopasowujemy najlepsze metody badawcze do celów i budżetu firmy.

dr Anna Martens

Telefon: 504 162 330

Mail: annamartens@ondata.pl